søndag 25. oktober 2015

NODE FOR KULTUR
Så har jeg fått et aldri så lite spark der bak og med dette erklæres bloggen min, kulturnode, for åpnet.
Det er kulturarbeider og fagperson Knut André Bjerke som skriver denne bloggen. Her kommer jeg til å beskrive hendelser og problemstillinger fra min, kall det profesjonelle, hverdag. For ordens skyld så må jeg nesten presisere at innleggene ikke er skrevet på vegne av min prima arbeidsgiver Gran kommune. Bloggen er sånn sett privat, men jeg lover at du ikke kommer til å få se bilder av middagsmat dersom du følger med på veien videre...

Navnet? Begrepet node kan i digital sammenheng forstås som et nettverkspunkt. I en organisatorisk kontekst betyr node det samme som aktør i et nettverk. Etter min mening er nettverk og relasjoner noe av det viktigste en kulturarbeider må forholde seg til. Hørtes det nerdete ut? Kall meg gjerne nerd, men hvis jeg får velge, så foretrekker jeg at du kaller meg en node.